info@kraer.dk
33 11 25 11

Næsten fuldt udlejet ejendom - afkast på 7,50%

God lejerspredning - tæt ved Hillerødmotorvejen

Større velholdt ejendom fra slutningen af 1980´erne bestående af flere bygninger, alt udgør arealet ca. 3.600 m2. Lejemålene er opdelt i større og mindre enheder til forskellig anvendelse.
Lejemålene er både kontor og lager lejemål og er fra 50 - 700 m2. Der er således en rigtig god lejer spredning i ejendommen.
1 ledigt lejemål på 168 m2.
Adgangsforhold med få minutter til frakørsel 11 på Hillerødmotorvejen og Slangerupvej.
Ligeledes gode adgangsforhold til Kongevejen. Ejendommen er beliggende i fuldt udbygget erhvervsområde og grænser op til Lynge Drive in Bio, som er Europas største Drive in Bio.

Ejendommens udenomsareler er dels udlagt til parkering og kørevej og dels til græs- og beplantningsarealer. Ejendommen er beliggende midt i erhvervsområdet, hvor bagsiden af ejendommen støder op til åbne marker.

Afstande:
Tog 6,3 km.
S-tog 6,3 km.
Motorvej 1,5 km.

Kontakt Kraer erhvervsmægler for nærmere information på tlf. 33 11 25 11.