info@kraer.dk
33 11 25 11

Projektejendom til opdeling i 5-6 ejerlejligheder

Sjælden udbudt ejendom lige ved Jægersborg Kaserne

Sjælden udbudt fredet hovedejendom sælges. Boligejendommen er opført i 1760 og har status af beboelse. Den er registreret med 6 lejligheder jf. BBR.
Ejendommen har igennem de seneste år gennemgået en større renovering og fremstår i flot stand, dog med undtagelse af 2. salen som indvendigt ikke blev renoveret.
Det samlede boligareal udgør 385 kvm. Til ejendommen hører en fælles have og kælder.
Ejendommen bebos i dag af sælger i stueetagen og 1. salen, der samlet råder over 290 kvm. Stueetagen + 1. sal frigøres ved salg. 2. salen er udlejet på 2 forskellige lejekontrakter til samme lejer. Der er varslet lejestigning for lejer på 2. sal og i budgettet indgår alene de nuværende indtægter.
Ejendommen kan opdeles i ejerlejligheder, med op til 6 enheder som ejendommen oprindeligt har været. Sælger er i gang med en opdeling i 6 enheder, hvor ny køber kan vælge selv at videreopdele. Processen omkring opdelingen og ombygningen skønnes relativ simpel, da ejendommen tidligere har været opdelt.(en del installationer forefindes iøvrigt stadig).
I dag ejer sælger også naboejendommen, der er en 'slidt' butiks/lagerejendom. Denne ønsker sælger selv at beholde, hvorfor denne som udgangspunkt ikke indgår i handlen.
Det vurderes at de nyistandsatte lejligheder vil kunne udlejes til en attraktiv leje, som vurderes til et niveau årligt på 1.700-1.900 kr. pr. kvm.
Fredet ejendom fritaget for grundskyld/ dækningsafgift.

I nævnte afkast er indeholdt kr. 1 mio. til ombygning af ejendommen.

Ny ejer har således valgmuligheden for at udleje ejendommen eller frasælge ejerlejlighederne enkeltvist.

Afstande:
Bus 0,1 km.
S-tog 1,1 km.
Motorvej 0,7 km.

Kontakt Kraer erhvervsmægler for nærmere information på tlf. 33 11 25 11.