Klik på billedet for stor udgave

Lager/ produktion i Lynge - traverkran - kan opdeles

Areal fra ca. 545-993-1.489-2.034-2.655 m2 - eller efter aftale

Til omgående overtagelse udlejes herved en lager/ produktionsejendom på 2.655 m2 bestående af 2.034 m2 lager og 349 m2 kontor + mandskabsfaciliteter mv. i under-etagen på 272 m2.
Ejendommen der tidligere husede en smedevirksomhed har flere traverkraner i loftet - disse kører hele i hele ejendommens længde.
Loft højde svinger ml. 4-5 meter - og begrænses i nogen områder af traverkranens baner.
Ejendommens grunder på 7.624 m2 og er befæstet med asfalt og er tillige indhegnet.
Opdeling efter aftale - hvad er dit behov? Kontakt os for nærmere.
De umiddelbare muligheder går på 545-993-1.489-2.034 m2 eller efter aftale idet kombinationsmulighederne er mange.
Kontor afsnittet er indrettet med kontorer i forskellige størrelser - og der kan opdeles efter aftale. Endvidere indrettet med flere toiletkerner og med større spisekøkken/ kantine.
I underetagen er der indrettet mandskabsfaciliteter og her forefindes div. mindre arkivrum mv.
Overtagelsesstand efter nærmere aftale og dit behov og ønsker.
Gode P muligheder på ejendommens grund og iøvrigt mulighed for leje af ude-areal efter nærmere aftale.
Ejendommen ligger ca. 3 km. fra Hillerød motorvejen.
Området er omfattet af lokalplan 3-396 og området kan anvendes til:Produktionsvirksomheder, industri og lager med særlige beliggenhedskrav.
Nøjagtig opmåling af hele ejendommen pågår.

Mulighed for køb af ejendommen.

Kontakt Kraer erhvervsmægler for nærmere information på tlf. 33 11 25 11.

Afstande:
Bus: 0,3 km.
Tog: 6,0 km.
Motorvej: 3,0 km.